Lidmaatschappen

De jaarlijkse kosten (2021) voor een lidmaatschap bedragen:

Senior € 110 + Bondscontributie
Junior 13 t/m 17 jaar € 50 + Bondscontributie
Junior t/m 12 jaar € 30 + Bondscontributie
Ondersteunend lid (geen bondslid) € 15
Bondscontributie € 17,99 (jaarlijks door de KNLTB vastgesteld)
Zomerchallenge juni-juli-augustus (geen bondslid) € 33


Aanvullende afspraken (uitgezonderd zomerchallenge):

  • Contributie-inning vindt plaats in twee termijnen (mei en augustus);
  • Ereleden worden vrijgesteld van elke vorm van contributie;
  • Jaarlijks kan een lid na het verrichten van vaste werkzaamheden een vrijwilligersvergoeding ontvangen van € 40,-. Dit geldt als een lid minimaal 2 keer gedurende het seizoen zich heeft ingezet voor een van de commissies.
  • Een ondersteunend lid die vrijwilligerswerk verricht wordt vrijgesteld van contributie en ontvangt geen vrijwilligersvergoeding.

Als er ouders zijn waarvan de kinderen graag willen tennissen maar die onvoldoende middelen hebben om de contributie te betalen, dan heeft de Gemeente Beesel hiervoor een speciaal Jeugdsportfonds. Klik hier voor meer informatie.

Lid worden? Klik hier!