Baanreglement

Artikel 1 - Betreden banen
Het betreden van de banen is toegestaan voor:

  • eigen leden die hun contributie hebben betaald
  • niet-leden met toestemming van het bestuur
  • introduc√©s mits is voldaan aan de voorwaarden van het introduc√©reglement

Junioren (tot 18 jaar) en senioren (18 jaar en ouder) hebben gelijke rechten m.b.t. het gebruik van de banen. Junioren die nog op de basisschool zitten mogen na 19.00 uur en overige junioren mogen na 20.00 uur geen gebruik meer maken van de banen.
Elke dag kan tot 23.00 uur getennist worden.
Tijdens onderhoud, competitiewedstrijden, toernooien, en andere georganiseerde activiteiten worden de benodigde banen daarvoor gereserveerd. Zie ook informatie in de KNLTB club app.
Leden van de onderhoudscommissie, de baanwachter alsmede bestuursleden zijn bevoegd het betreden van de banen te verbieden als de toestand van de banen daartoe aanleiding geeft.
Zodra het signaal van de beregeningsinstallatie klinkt dient men de baan te verlaten.

Artikel 2 - Reserveren banen
Middels de KNLTB club app kan men banen reserveren voor maximaal 90 minuten. Het is niet toegestaan om een 2de aansluitende reservering te doen. Mochten de banen aansluitend niet gereserveerd zijn, is doorspelen toegestaan tot volgende reservering.

Artikel 3 - Inloop op de baan
Indien banen beschikbaar zijn (oftewel niet gereserveerd) kan er ook zonder reservering gespeeld worden. Spelers welke gereserveerd hebben, gaan echter voor op spelers die niet gereserveerd hebben.

Artikel 4 - Aangeven wens te tennissen
Wachtenden die willen gaan tennissen, al dan niet gereserveerd, dienen zelf hiertoe het initiatief te nemen en dit aan de spelers op de baan aan te geven. Baanverlaters mogen de gereserveerde tijd uitspelen.

Artikel 5 - Afwijken van het reglement
In onderling overleg en met elkaars instemming kan van het reglement worden afgeweken mits anderen daarvan geen nadeel ondervinden.

Artikel 6 - Kleding
Op de banen is het dragen van gepaste tenniskleding verplicht. Tennisschoenen dienen van voor gravelbanen geschikt profiel te zijn voorzien.

Artikel 7 - Huishoudelijke regels
Iedereen dient de banen en het clubgebouw netjes en schoon te houden. Fietsen dienen in de daarvoor bestemde rekken geplaatst te worden. Huisdieren zijn op de baan niet toegestaan. Het aan- en uitschakelen van de baanverlichting kan gebeuren met de schakelaars op het terras. Alvorens men de baan verlaat dient men deze te slepen.

Artikel 8 - Onvoorziene gevallen
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Versie 2022-02