Introducé

Een introducé heeft rechten maar ook plichten. Lees daarom onderstaande regels goed door. Je bent en blijft gastheer c.q. gastvrouw.

  1. Ieder lid mag per keer maximaal 3 introducés uitnodigen.
    Een introducé dient altijd tezamen met een regulier lid van de
    baan gebruik te maken. Dus nooit alleen introducés
  2. Dezelfde introducé mag per jaar maximaal 3 keer worden uitgenodigd.
  3. De kosten bedragen per keer € 2,00 voor junioren en € 3,50 voor senioren.
  4. Alvorens de baan te betreden dient men zich in te schrijven d.m.v. een e-mail te sturen naar [email protected] met vermelding van introducé en aantal personen.
  5. Het verschuldigde bedrag dient zo spoedig mogelijk aan de bar of bij de penningmeester Ron Steeghs (St. Jorisstraat 22, Beesel) te worden voldaan. IBAN NL08RABO0105303208 t.n.v. T.C. 't Bronshout.