UPDATE (3) VANWEGE CORONA VIRUS

07 mei 2020


Het is zover we mogen weer (langzaam) de activiteiten op onze tennisbanen opstarten. Deze week zijn door onze onderhoudscommissie, samen met een aantal bestuursleden, de banen 1 en 2 alweer speelklaar gemaakt, alles onder de voorwaarden van de 1,5 meter afstand (heren chapeau daarvoor!). Komende week zal dit ook voor de banen 3 en 4 gaan gebeuren.

Voor ons als club betekent dit dat we conform de protocollen die door de KNLTB en NOC*NSF worden aangeven vanaf maandag 11 mei starten met de lessen voor de kinderen en de jeugd. Dit doen we op basis van het door de KNLTB opgesteld “Protocol verantwoord sporten kinderen en jeugd’ en op basis van het plan van aanpak dat we hiervoor hebben opgesteld en dat door de gemeente is goedgekeurd. De kinderen en ouders van de kinderen zijn hierover al geïnformeerd, inclusief alle voorwaarden en restricties die hierbij van toepassing zijn ( veiligheid en hygiëne regels). De rest van die week zal het sportpark nog dicht zijn.

Komende week (de week van 11 mei) zal voor ons als club in het teken staan van de eerste lessen voor de jeugd, de banen 3 en 4 gereedmaken en de acties nemen op basis van de richtlijnen vanuit de KNTB voor het verder mogelijk maken van het spelen voor iedereen vanaf 18 jaar. Deze richtlijnen zijn op dit moment nog niet bekend, maar zullen waarschijnlijk snel beschikbaar zijn. Wij zullen jullie hierover volgende week verder berichten. Wij streven erna om in het weekend van 16/17 mei voor iedereen weer de mogelijk tot het spelen van een potje tennis mogelijk te maken en we trachten om ook de andere lessen in de week vanaf maandag 18 mei weer op te starten. Nadere info voor diegene die les hebben volgt persoonlijk.

Wordt vervolgd, met hopelijk binnenkort meer goed nieuws (en uiteraard de voorwaarden waaronder het tennis weer mogelijk wordt).

Met vriendelijke groet,
Het bestuur.

Nieuwscategorieën