TERRAS IS WEER GEOPEND

03 juni 2020


Het terras mag onder onderstaande condities weer in gebruik genomen worden.

De Veiligheidsregio Limburg Noord heeft bepaald dat terrassen op buitensportaccommodaties per 1 juni open mogen. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

  • Terrassen met alleen tafels en stoelen (geen staanplaatsen) waarbij 1,5 meter afstand tot elkaar wordt gehouden.
  • Bediening vanuit de kantine mag alleen plaatsvinden door personeel. Bezoekers mogen niet naar binnen. (Kantines blijven vooralsnog gesloten)
  • Voor toiletgebruik mogen bezoekers wel naar binnen ( overige sanitaire voorzieningen blijven nog gesloten)
  • Het sportcomplex, en ook de terrassen, mogen alleen bezocht worden door sporters en trainers. Andere bezoekers zijn nog niet toegestaan.

Iedere vereniging is zelf verantwoordelijk voor het naleven van bovenstaande maatregelen. Zorg er dus zelf voor dat personeel / bediening en bezoekers zich aan de geldende regels kunnen houden.

Alle overige voorwaarden blijven uiteraard van kracht.

Mocht er komende tijd weer iets gaan wijzigen in de voorwaarden, dan zullen we jullie daar uiteraard over informeren.

Ten slot wensen wij jullie veel terras- en tennisplezier en reken wij op jullie inzake alle voorschriften.

Nieuwscategorieën