ALGEMENE LEDENVERGADERING

30 augustus 2020


Vanwege Corona is de Algemene Ledenvergadering van 19 maart j.l. uitgesteld.
Deze zal nu plaatsvinden op woensdag 23 september a.s.om 20.30u.

Om rekening te kunnen houden met de geldende Corona-maatregelen, wordt deze
gehouden in de zaal van de Troubadour.

Elk regulier lid ontvangt hiervan een persoonlijke uitnodiging via e-mail.

Nieuwscategorieën