Alle berichten van webmaster

Automatische incasso

Tijdens de algemene ledenvergadering van 20 februari 2014 is besloten dat de vereniging over gaat op automatische incasso voor de inning van de contributiegelden. Hiervoor hebben wij uw bankgegevens en toestemming nodig.

Met automatische incasso willen wij het de leden makkelijk maken om de contributie te betalen en daarnaast scheelt het de vereniging enorm veel (vrijwilligers)tijd.

Om dit mogelijk te maken heeft elk lid inmiddels een formulier ontvangen met het verzoek deze volledig ingevuld en ondertekend in te leveren op een van de op het formulier genoemde adressen.

Ook leden die onlangs lid zijn geworden die voor hun gevoel reeds hebben getekend voor automatische incasso, het verzoek om toch het nieuwe formulier te ingevuld en ondertekend in te leveren. Dit heeft te maken met het feit dat het ‘oude’ aanmeldformulier nog niet aan de wettelijke eisen voldeed om automatische incasso mogelijk te maken.

Mocht je om welke reden dan ook geen formulier hebben ontvangen of ben je het kwijtgeraakt, stuur dan een e-mail naar de ledenadministratie. Een nieuw formulier wordt dan zo spoedig mogelijk toegezonden.

Voor eventuele vragen kun je terecht bij de ledenadministratie of de penningmeester.

Wij hopen op jouw medewerking.

Algemene ledenvergadering 2015

Geacht lid, ouder/verzorger van jeugdlid,

Hierbij ben je uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering die gehouden wordt op woensdag 25 februari 2015 bij Café ‘t Poshoes te Beesel. Aanvang 20.30u.

De agenda voor deze vergadering is hier te downloaden. De notulen zijn te lezen in het clubblad die binnenkort op de mat valt.

Het Bestuur.

Nieuwe website online

Welkom op de geheel vernieuwde website van T.C ‘t Brônshout. Als vereniging zullen wij deze website gaan gebruiken als een van de belangrijkste communicatiemiddelen.

Graag vernemen wij als je bepaalde informatie mist, tips en/of ideeën hebt. Stuur dan een e-mail naar webmaster@bronshout.nl.