P.R. commissie

De P.R. commissie is verantwoordelijk voor de sponsorinkomsten van T.C. ’t Brônshout. Via toernooisponsoring, adverteren, het plaatsen van reclamezeilen en donaties worden inkomsten verkregen. Tevens valt het beheer van de website onder de P.R. commissie.

Commissieleden:
Felix Ghyczy (pr@bronshout.nl)
Maurice Litjens (webmaster@bronshout.nl)