Contributie

De kosten voor een lidmaatschap bedragen:

Senior€ 100,-
Jeugdleden van 13 t/m 17 jaar€ 40,-
Jeugdleden t/m 12 jaar€ 25,-
Ondersteunend lid (geen bondslid)€ 15,-
Bondscontributie€ 17,13 (door KNLTB vastgesteld)
Zomerabonnement
(juni-juli-augustus)
€ 33,-

Aanvullende afspraken (uitgezonderd zomerabonnement):

  • Ereleden worden vrijgesteld van elke vorm van contributie;
  • Jaarlijks kan een lid na het verrichten van vaste werkzaamheden een vrijwilligersvergoeding ontvangen van € 40,-. Dit geldt als een lid minimaal 2 keer gedurende het seizoen zich heeft ingezet voor een van de commissies.

Als er ouders zijn waarvan de kinderen graag willen tennissen maar die onvoldoende middelen hebben om de contributie te betalen, dan heeft de Gemeente Beesel hiervoor een speciaal Jeugdsportfonds. Klik hier voor meer informatie.